GÓRA GROSZA 2019

Już dwunasty raz wzięliśmy udział w ogólnopolskiej akcji pomocy dzieciom w trudnej sytuacji rodzinnej pod nazwą Góra Grosza, której organizatorem jest Towarzystwo Nasz Dom. W tym roku odbyła się jubileuszowa XX edycja. Nasi wychowankowie mają wrażliwe serca i dokładają swoje grosze, choć sami ich wiele nie posiadają. Do akcji ZPiSdN w Głogowie przyłączył się w roku 2007. Cieszymy się, że mamy choć mały wkład w zaspokajaniu potrzeb podopiecznych rodzinnych domów dziecka, rodzin zastępczych i innych tego typu placówek. Czujemy jaką siłę stanowić może nawet niewielka pomoc wielu ludzi i wspólne działanie dla dobra potrzebujących. Podpisujemy się całym sercem pod przyświecającą akcji zasadą: Jeden grosz znaczy niewiele, ale Góra Grosza jest największa na świecie. W tym roku przekazaliśmy kwotę 148,05 złotych. W zbiórce uczestniczyli wychowankowie i pracownicy ZPiSdN w Głogowie.