I OGÓLNOPOLSKI KONKURS KALIGRAFICZNY „MISTRZ KALIGRAFII”

Dnia 06 kwietnia 2017r. został rozstrzygnięty zorganizowany przez nasz Zakład I Ogólnopolski Konkurs Kaligraficzny. Głównym celem konkursu było propagowanie starannego i poprawnego pisania, które dziś w dobie wysoko rozwiniętej technologii komputerowej, przyznacie jest nieco zaniedbane… Ale okazuje się,  że wychowankowie piszą listy, wiersze, teksty piosenek a niektórzy bardzo starannie, poprawnie, pięknie, …. , kaligraficznie J

 

Do udziału zaproszonych zostało 30 placówek resocjalizacyjnych z całej Polski, przede wszystkim Zakłady Poprawcze, Schroniska dla Nieletnich, ale także Młodzieżowe Ośrodki Adaptacji Społecznej. Do konkursu nadesłano 20 prac z 8 placówek:

 • SdN w Chojnicach- 3 prace
 • SdN w Szczecinie- 1 praca
 • SdN w Gackach- 3 prace
 • ZPiSdN w Mrozach- 3 prace
 • ZP w Tarnowie- 3 prace
 • ZP w Szubinie- 3 prace
 • ZP MOAS w Koszalinie – 1 praca
 • ZPiSdN w Głogowie- 3 prace

 

Zadaniem konkursowym było przepisanie wiersza Jana Twardowskiego pt.”Kiedy mówisz” pismem kaligraficznym. Prace oceniane były w trzech kategoriach wiekowych: szkoły podstawowe, gimnazja oraz szkoły ponadgimnazjalne i absolwenci. Przy ocenie brano pod uwagę:

 • staranność i płynność pisma (kształt liter, łączenia),
 • estetyka pisma (bez skreśleń, poprawek, korektora),
 • poprawność ortograficzna i interpunkcyjna,
 • czytelność, bezbłędność, proporcjonalność liter, rozmieszczenie tekstu (zachowanie akapitów, właściwe przenoszenie wyrazów).

 

Czteroosobowa komisja oceniająca, w skład której wchodzili: ekspertki z zakresu kaligrafii- pracownice Biblioteki Miejskiej w Głogowie, nauczyciel polonista oraz pedagog-terapeuta, oceniła wszystkie prace konkursowe i przyznała nagrody za I, II i III miejsce w każdej  z trzech kategorii:

 

Kategoria I  szkoły podstawowe:

Miejsce I: uczeń kl.VI Dominik Didos   ZPiSdN w Głogowie

Miejsce II: uczeń kl.VI Dawid Nowakowski ZPiSdN  w Głogowie

Miejsca III nie przyznano

 

Kategoria II  gimnazja:

Miejsce I: uczeń  Adrian Lipczyński ZP w Tarnowie

Miejsce II: uczeń Jakub Szamborski SdN w Szczecinie

Miejsca III uczeń Dawid Markowski ZP MOAS w Szubinie

 

Kategoria III  szkoły ponadgimnazjalne i absolwenci

Miejsce I: uczeń Patryk Ślusarczyk ZP w Tarnowie

Miejsce II: uczennica Karolina Twardzińska ZP w Mrozach

Miejsca III: uczeń Noe Pielak – MOAS Koszalin

Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy a laureaci ponad to statuetki i nagrody rzeczowe- zestawy piśmiennicze.