II NAGRODA W OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE LITERACKIM ,,ŚCIEŻKI MOJEGO ŚWIATA” – LASKOWIEC 2018. KATEGORIA: TEKSTY PROZĄ – ,,DWA OSKARY”.

,, W tajemnicy każdego człowieka istnieje wewnętrzny krajobraz z nietkniętymi równinami, z wąwozami milczenia, z niedostępnymi górami, ukrytymi ogrodami” 

                                  (Antoine de Saint Exupéry)