II Ogólnopolski Konkurs Kaligraficzny „Mistrz Kaligrafii”

Dnia 28 marca 2018r. został rozstrzygnięty zorganizowany przez nasz Zakład II Ogólnopolski Konkurs Kaligraficzny. Głównym celem konkursu było propagowanie starannego i poprawnego pisania, które dziś w dobie wysoko rozwiniętej technologii komputerowej, przyznacie jest nieco zaniedbane… Ale okazuje się,  że wychowankowie piszą listy, wiersze, teksty piosenek a niektórzy bardzo starannie, poprawnie, pięknie, …. , kaligraficznie .

Do udziału zaproszonych zostało blisko 30 placówek resocjalizacyjnych z całej Polski, przede wszystkim Zakłady Poprawcze, Schroniska dla Nieletnich, ale także Młodzieżowe Ośrodki Adaptacji Społecznej. Do konkursu nadesłano 10 prac z 5 placówek:

  • SdN w Chojnicach- 1 praca
  • SdN w Szczecinie- 2 prace
  • SdN w Gackach- 4 prace
  • ZP w Szubinie- 1 praca
  • ZP w Nowem- 2 prace

Zadaniem konkursowym było przepisanie wiersza Zbigniewa Herberta pt.”Matka” pismem kaligraficznym. Prace oceniane były w trzech kategoriach wiekowych: szkoły podstawowe, gimnazja oraz szkoły ponadgimnazjalne i absolwenci. Przy ocenie brano pod uwagę:

  • staranność i płynność pisma (kształt liter, łączenia),
  • estetyka pisma (bez skreśleń, poprawek, korektora),
  • poprawność ortograficzna i interpunkcyjna,
  • czytelność, bezbłędność, proporcjonalność liter, rozmieszczenie tekstu (zachowanie akapitów, właściwe przenoszenie wyrazów).

Trzyosobowa komisja oceniająca, w skład której wchodzili: ekspert z dziedziny kaligrafii, nauczyciel polonista oraz pedagog-terapeuta, oceniła wszystkie prace konkursowe i przyznała nagrody za I, II i III miejsce w każdej  z trzech kategorii:

Kategoria I: szkoły podstawowe:

Miejsce I: uczeń kl.VI  Krzysztof Palasz SdN w Gackach

Miejsce II: nie przyznano

Miejsca III nie przyznano

Kategoria II: gimnazja:

Miejsce I: uczeń kl.III  Patryk B. SdN w Gackach

Miejsce II: uczeń Kamil Serdyński SdN w Szczecinie

Miejsca III uczeń kl.II Mateusz Mirowski SdN w Chojnicach

Kategoria III: szkoły ponadgimnazjalne i absolwenci

Miejsce I: uczeń Dawid Fopka  SdN w Szczecinie

Miejsce II: uczeń Kamil Burdziuk  ZP w Nowem

Miejsca III: uczeń Gracjan Szukiel ZP w Nowem

Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy a laureaci także statuetki i nagrody rzeczowe.

II Ogólnopolski Konkurs Kaligraficzny „Mistrz Kaligrafii” choć ze skromnym udziałem uważamy za udany, cieszymy się z uczestnictwa placówek z całej Polski, z żalem i wstydem odnotowujemy brak obecności wychowanków z Głogowa. Dziękujemy dyrekcjom, opiekunom i wychowankom i zapraszamy do udziału w kolejnych edycjach Konkursu .