II Powiatowa Konferencja „Bliżej siebie – jak szukać porozumienia w rodzinie”

W tym roku Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Głogowie zaangażował się w pomoc przy realizacji powiatowych konferencji związanych z tematyką samobójstw.

Konferencje były organizowane przez Starostwo Powiatowe w Głogowie. Pracownicy Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich wspierali merytorycznie kampanię informacyjną dotyczącą zjawiska samobójstw wśród dzieci i młodzieży.

Dnia 6 czerwca 2019 roku odbyła się II Powiatowa Konferencja „Bliżej siebie – jak szukać porozumienia w rodzinie”, podczas której podjęto temat niezwykłej wagi – mianowicie zjawiska samobójstw wśród dzieci i młodzieży – temat trudny i pomijany. Konferencja była reakcją władz powiatu na alarmujące informacje o skali zjawiska w kraju: Polska jest w czołówce Europy. W roku 2018 według statystyk prowadzonych przez Komendę Główną Policji samobójstwo próbowało popełnić 746 nastolatków w wieku 13-18 lat (w 2017 roku 702 przypadki) i 1143 osób w wieku 19-24. Podczas konferencji można było wysłuchać wykładów kierownika Centrum Zdrowia Psychicznego i Terapii Uzależnień  w Głogowskim Szpitalu Powiatowym w Głogowie, dr Marty Kuźmiak oraz wykładów psychoterapeutów pracujących w centrum. Szczególnie ważny dla rodziców był wykład  psychologa schroniska dla nieletnich w Głogowie Katarzyny Hanke, pt. „Jak rozmawiać z dzieckiem i nastolatkiem, które przejawia zachowania autodestrukcyjne, myśli, próby samobójcze?”.  Sala konferencyjna była opatrzona pracami twórczymi wychowanków ZPiSdN w Głogowie, stworzonymi pod kierunkiem i w pracowni ZPiSdN pedagoga terapeuty Aliny Kowalskiej. Prace miały pokazywać jedną z form wyrażania obciążających stanów emocjonalnych towarzyszących młodym ludziom w sytuacjach dla nich skrajnie trudnych.

23 października 2019 roku w I Liceum Ogólnokształcącym w Głogowie odbyła się III konferencja związana ze zjawiskiem samobójstw organizowana przez Starostwo Powiatowe pod nazwą: „Negocjacje z samobójcą: Nie skacz, porozmawiajmy”. Podczas konferencji pracownicy zespołu diagnostycznego Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich wspierali merytorycznie organizatorów: pani Katarzyna Hanke wygłosiła wykład pt. „Otwarty dialog jako profilaktyka i leczenie w sytuacjach kryzysu emocjonalnego”, natomiast pani Iwona Zaglaniczna wygłosiła wykład pt.: „Mediacje jako konstruktywny sposób rozwiązywania sytuacji kryzysowych w życiu.” Podczas konferencji prelekcję pt. „Praktyka w negocjacjach z samobójcą” wygłosił również  Dawid Marczyński, funkcjonariusz sekcji psychologów wrocławskiej komendy wojewódzkiej policji.

Obie konferencje cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród zaproszonych gości (reprezentantów wiodących instytucji działających na rzecz dzieci i młodzieży na terenie powiatu głogowskiego), jak również wśród zaproszonych nauczycieli, specjalistów i rodziców młodych ludzi, którzy wykazują się coraz większą otwartością na pogłębianie wiedzy i świadomości na temat rozwoju psychospołecznego swoich dzieci.

Aktywny udział pracowników ZPiSdN w Głogowie w roli prelegentów przyczynia się do systematycznego kształtowania pozytywnego wizerunku placówki i naszych wychowanków wśród społeczności lokalnej, a także uwrażliwia społeczeństwo na problemy, z jakimi borykają się nieletni.