III Ogólnopolski Konkurs Kaligraficzny „Mistrz Kaligrafii”

Dnia 15 kwietnia 2019r. został rozstrzygnięty zorganizowany przez nasz Zakład III Ogólnopolski Konkurs Kaligraficzny. Głównym celem konkursu było propagowanie starannego i poprawnego pisania.

Do udziału zaproszonych zostało 18 placówek resocjalizacyjnych z całej Polski, przede wszystkim Zakłady Poprawcze, Schroniska dla Nieletnich, ale także Młodzieżowe Ośrodki Adaptacji Społecznej. Do konkursu nadesłano 9 prac z 5 placówek:

  • ZPiSdN w Koronowie- 3 prace
  • SdN w Dominowie- 1 praca
  • ZP w Trzemesznie- 1 praca
  • ZPiSdN w Mrozach- 3 prace
  • ZP MOAS w Szubinie- 1 praca

Zadaniem konkursowym było przepisanie wiersza Cypriana Kamila Norwida pt.”Moja piosnka” pismem kaligraficznym. Prace oceniane były w trzech kategoriach wiekowych: szkoły podstawowe, gimnazja oraz szkoły ponadgimnazjalne i absolwenci. Przy ocenie brano pod uwagę:

  • staranność i płynność pisma (kształt liter, łączenia),
  • estetyka pisma (bez skreśleń, poprawek, korektora),
  • poprawność ortograficzna i interpunkcyjna,
  • czytelność, bezbłędność, proporcjonalność liter, rozmieszczenie tekstu (zachowanie akapitów, właściwe przenoszenie wyrazów).

 

Trzyosobowa komisja oceniająca, w skład której wchodzili: ekspert z zakresu kaligrafii, nauczyciel polonista oraz pedagog-terapeuta, oceniła wszystkie prace konkursowe.

Komisja stwierdziła dość niski poziom nadesłanych prac i występujące błędy w tekstach. W związku z tym nie przyznano I miejsc. Nagrody za II i III miejsca otrzymali:

 

Kategoria szkoły podstawowe:

Miejsce I: nie przyznano

Miejsce II: ucz. Klaudia Jarosz ZPiSdN  Koronowo

Miejsce III: ucz. Wiktoria Tkaczyk ZPiSdN  Mrozy

 

Kategoria gimnazja:

Miejsce I: nie przyznano

Miejsce II: ucz. Klaudia Eichberger ZPiSdN   Koronowo

Miejsce III: ucz. Aleksandra Nowowiejska ZPiSdN   Koronowo

 

Kategoria szkoły ponad gimnazjalne i absolwenci:

Miejsce I: nie przyznano

Miejsce II: ucz. Miłosz Suczyński  ZP w Trzemesznie

Miejsca III: ucz. Rafał Koryciński ZP MOAS w Szubinie

Dziękujemy dyrekcjom, opiekunom i wychowankom za udział i przygotowanie do III Ogólnopolskiego Konkursu Kaligraficznego „Mistrz Kaligrafii” .