Informacje o wyborze wykonawcy – „Remont w budynku szkoły w Zakładzie Poprawczym i Schronisku dla Nieletnich w Głogowie”.

W związku z zakończeniem wybory najkorzystniejszej oferty dotyczącej zapytania ofertowego na:

„Remont w budynku szkoły w Zakładzie Poprawczym i Schronisku dla Nieletnich  w Głogowie”, 

Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Głogowie chciałby poinformować o udzieleniu zamówienia dla Wykonawcy,

którego oferta została uznana za najkorzystniejszą oraz spełniającą wszystkie kryteria zawarte w SIWZ.

Szczegółowa informacja na temat wyboru Wykonawcy znajduje się w załączonym dokumencie – zobacz dokument.