Informacje o wyborze wykonawcy.

W związku z zakończeniem wyboru najkorzystniejszej oferty dotyczącej zapytania ofertowego na: „Remont elewacji budynku internatu w Zakładzie Poprawczym i Schronisku dla Nieletnich w Głogowie”, Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich  w Głogowie informuje o udzieleniu zamówienia dla Wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą oraz spełniającą wszystkie kryteria zawarte w SIWZ. Szczegółowa informacja na temat wyboru Wykonawcy znajduje się w załączonym dokumencie.

Załącznik