INTEGRACJA POPRZEZ LEPIENIE Z GLINY

W grudniu dwukrotnie przeprowadziliśmy w naszej pracowni ceramicznej zajęcia dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 12 w Głogowie. Zajęcia te odbyły się w ramach Programu ?Twórczy Wolontariat? ? integracja ze środowiskiem lokalnym. Tematem były ozdoby świąteczne.

Bezpośredni kontakt z gliną i praca z nią rozwija umiejętności manualne, relaksuje, pobudza wrażliwość, uczy wytrwałości i cierpliwości. Wychowankowie współprowadzący zajęcia zaprezentowali technologię wytwarzania ceramiki. Dzieci zdobyły wiedzę, dzięki której mogły tworzyć własne formy artystyczne. Praca podczas spotkań wrzała. Powstały gliniane arcydzieła, a sukcesy w lepieniu z gliny cieszyły zarówno uczestników, jak prowadzących.