Internatowe Turnieje Sportowe : Turniej Unihokeja + Turniej Piłki Nożnej

Dbając o właściwy rozwój psychofizyczny wychowanków należy zapewnić im odpowiednią dozę ruchu połączoną z równowagą psychiczną. Angażowanie wychowanków w zajęcia sportowe o jasno określonych regułach i co ważne ich egzekwowanie, sprzyja stabilizacji i zapewnieniu poczucia bezpieczeństwa.

Mając powyższe na uwadze, w ostatnim czasie, jakże trudnym dla wszystkich czasie izolacji, w internacie naszej Placówki zorganizowaliśmy dwa Turnieje Sportowe dla wychowanków. W kwietniu br. odbył się INTERNATOWY TURNIEJ UNIHOKEJA, a w maju INTERNATOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ. W rozgrywkach wzięli udział wychowankowie wszystkich grup wychowawczych.

Wszyscy uczestnicy zostali zapoznani z obowiązującymi przepisami i stosowali się do nich podczas rozgrywek. Turnieje miały na celu zmobilizowanie wychowanków do wysiłku fizycznego, eliminowanie napięć emocjonalnych właśnie poprzez aktywność fizyczną oraz promowanie idei „sport to zdrowie” i „fair play”. Duży nacisk podczas rywalizacji położono również na kształtowanie właściwych relacji wewnątrz grupy.

Wychowankowie chętnie przystąpili do sportowej rywalizacji. Wielu z nich wyróżniało się zaangażowaniem i wolą walki o zwycięstwo w klasyfikacji końcowej. Wszyscy chłopcy biorący udział w obu imprezach byli bardzo zdyscyplinowani, przestrzegali obowiązujących przepisów gry i bawili się przy tym znakomicie. Ma to duże znaczenie wychowawcze w dobie popularyzacji komputerów i internetu. Wychowankom zaprezentowana została doskonała forma spędzania czasu wolnego.

 

Uczestnikom oraz zwycięzcom serdecznie gratulujemy!