INTERNATOWY KONKURS HISTORYCZNY: „DZIEJE POLAKÓW I HISTORII POLSKI”

Historia jest skarbnicą wiedzy i pamięci. Stykamy się z nią poprzez poznanie przeszłości naszej „małej ojczyzny”, losy całego kraju, aż po dzieje zwane powszechnymi. Poznawanie historii w naturalny sposób kształtuje takie wartości takie jak ojczyzna, symbole narodowe i państwowe, patriotyzm, pamięć historyczna, wolność, odwaga, tożsamość czy kultura. Poznanie ważnych wydarzeń z dziejów narodu polskiego, zwłaszcza poprzez dokonania wybitnych postaci historycznych, zapoznanie z ważnymi wydarzeniami historycznymi i symbolami narodowymi, wyjaśnienie ich znaczenia oraz kształtowanie szacunku to jest właśnie rola historii.

 

Rozwijanie w młodym pokoleniu miłości do Ojczyzny jest w dzisiejszych czasach bardzo ważnym elementem kształtowania osobowości człowieka, a znajomość historii jest jego punktem wyjścia. Mając powyższe na uwadze, w ramach prowadzonego w internacie Kółka Turystyczno – Historycznego, na przełomie marca i kwietnia br. wychowawca internatu  przeprowadził konkurs wiedzy ogólnej o historii Polski pt. „Dzieje Polaków i historii Polski”. Konkurs składał się z II etapów: Pierwszy przeprowadzony został w poszczególnych grupach wychowawczych, z których wyłonieni zostali przedstawiciele konkretnych grup. Drugi etap polegał na zadawaniu bezpośrednich pytań poszczególnym uczestnikom konkursu i po nim organizator wyłonił zwycięzców całego turnieju. Celem przedsięwzięcia było upowszechnianie i popularyzacja wiedzy o przeszłości Polski, kształtowanie świadomości i postaw patriotycznych oraz pogłębianie u naszych wychowanków wiedzy historycznej.

 

Tematyka konkursu była bardzo rozległa i obejmowała szeroki okres dziejów Polski, bo czasy od Mieszka I aż po zakończenie II Wojny Światowej. Tym bardziej cieszy nas fakt, że kilku wychowanków wykazało się obszerną wiedzą i znajomością historii Polski, a odpowiednio nakierowywani przez organizatora potrafili odpowiedzieć na naprawdę trudne pytania.

 

Wychowankowie, którzy zajęli pierwsze cztery miejsca w konkursie otrzymali nagrody .

Wszystkim uczestnikom i zwycięzcom serdecznie gratulujemy!