Internatowy konkurs przyrodniczy „ROŚLINY I ZWIERZĘTA POLSKI”

W drugiej połowie stycznia br. wychowawca internatu zorganizował dla naszych podopiecznych konkurs przyrodniczy pt.” Rośliny i zwierzęta Polski”. Konkurs zorganizowany został w ramach działającego w internacie Koła Przyrodniczego. Przeprowadzony konkurs miał charakter otwarty i był adresowany do wszystkich wychowanków naszej Placówki.

Przedsięwzięcie miało na celu wyrabianie u wychowanków postaw proekologicznych i sprawdzenie ich wiedzy z zakresu rodzimej fauny i flory. Równie istotnym celem konkursu było wdrażanie wychowanków do samokształcenia i rozbudzania własnych zainteresowań oraz pokazanie im ciekawej formy spędzenia czasu wolnego.

Konkurs miał charakter testu składającego się z 20 pytań i odbył się w pomieszczeniu zakładowej stołówki. Cały Konkurs przebiegał w spokojnej atmosferze, a uczestnicy wykazali się wysokim poziomem zdyscyplinowania i zaangażowania w jego merytoryczną treść. Wszyscy uczestnicy konkursu żywo interesowali się jego wynikami oraz wyrażali chęć uczestnictwa w podobnych tego typu konkursach zorganizowanych w przyszłości.

W związku z tym, że wychowankowie wykazali się wysokim poziomem wiedzy z zakresu naszej rodzimej fauny i flory, organizator postanowił wyróżnić wnioskami nagrodowymi aż 7 najlepszych uczestników. Zwycięzca był oczywiście tylko jeden – Największym zasobem wiedzy wykazał się Mateusz K. zdobywając 14 punktów na 20 możliwych.

Wszystkim uczestnikom, a szczególnie zwycięzcy serdecznie gratulujemy !