INTERNATOWY KONKURS WIEDZY OGÓLNEJ O PRAWIE – 1/2020

Edukacja w zakresie obowiązujących przepisów prawnych i postanowień regulaminowych jest bardzo ważnym aspektem pracy internatu. Mając powyższe na uwadze w styczniu br. wychowawca internatu zorganizował „Konkurs wiedzy ogólnej o prawie.” Głównym celem przedsięwzięcia było kształtowanie wśród wychowanków świadomości obowiązujących przepisów prawa i konsekwencji niestosowania się do nich, ze szczególnym naciskiem na aspekty dotyczące nieletnich w świetle Ustawy o Postępowaniu w Sprawach Nieletnich.

Przed konkursem wychowankom przekazane zostały materiały źródłowe, stanowiące postawę do przygotowania się w obszarze będącym przedmiotem zmagań konkursowych. Konkurs przebiegł w spokojnej atmosferze, a uczestnicy wykazali się wysokim poziomem zdyscyplinowania i zaangażowania w jego merytoryczną treść.

Wszystkim uczestnikom, a szczególnie zwycięzcy serdecznie gratulujemy!