Internatowy Turniej Piłki Nożnej Plażowej

W okresie wakacji 2020 r. w internacie naszej Placówki zorganizowany został WAKACYJNY INTERNATOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ PLAŻOWEJ. Impreza odbyła się w ramach kalendarza systematycznie prowadzonych zajęć o charakterze sportowym, które są bardzo ważnym aspektem pracy internatu i służą propagowaniu aktywności ruchowej jako skutecznej metody aktywizacji i wykorzystania pozytywnej energii oraz rozładowywania napięć emocjonalnych u wychowanków.

Turniej rozegrany został na zasadzie mecz i rewanż. Podczas całej imprezy szczególny nacisk położono na grę na zasadach fai-play oraz na wyrabianie u wychowanków umiejętności stosowania się do wyznaczonych reguł i przepisów gry. Mecze rozegrano na wysokim i wyrównanym poziomie, a wszyscy uczestnicy wykazali się bardzo dużym zaangażowaniem. Wychowankowie wykazali się umiejętnością funkcjonowania i współpracy w grupie, zostali zachęceni do aktywnego wypoczynku i co ważne, po zakończeniu imprezy, nie ukrywali satysfakcji z takiej właśnie formy spędzenia czasu wolnego.

Wszystkim uczestnikom turnieju serdecznie gratulujemy!