Internatowy Turniej w Piłkę Nożną

W pierwszej połowie lipca br. w internacie naszej Placówki zorganizowany został WAKACYJNY INTERNATOWY TURNIEJ W PIŁKĘ NOŻNĄ.
Impreza odbyła się w ramach kalendarza systematycznie prowadzonych zajęć o charakterze sportowym, które są bardzo ważnym aspektem pracy internatu i służą propagowaniu aktywności ruchowej jako skutecznej metody aktywizacji i wykorzystania pozytywnej energii oraz rozładowywania napięć emocjonalnych u wychowanków.
Całe przedsięwzięcie miało na celu wdrożenie wychowanków do aktywnej formy spędzania czasu wolnego oraz podniesienie ich sprawności ogólno-motorycznej. Duży nacisk położono również na zdrową rywalizację sportową opartą na zasadach fair-play.
W przedsięwzięciu wzięły udział grupy zakładowe i grupa schroniskowa. Turniej odbył się systemem każdy z każdym z uwzględnieniem meczów rewanżowych. Jeszcze przed jego rozpoczęciem wszyscy wychowankowie zostali zapoznani z regulaminem imprezy, tak aby podczas jej trwania nie było niepotrzebnych nieporozumień. Cała impreza odbyła się w miłej atmosferze, a nasi podopieczni wykazali się dużą umiejętnością współpracy w grupie.
Podsumowanie Turnieju przedstawia się następująco:
• 1 miejsce -> grupa I
• 2 miejsce -> grupa VI
• 3 miejsce -> grupa II

Podczas całego Turnieju nie było żadnych zastrzeżeń do zachowania naszych podopiecznych, a chłopcy wrócili do internatu zmęczeni, ale jednocześnie bardzo zadowoleni z takiej formy spędzenia czasu wolnego.