Internatowy Wakacyjny Turniej Bilardowy

25 sierpnia w internacie naszej Placówce odbył się Zakładowy Wakacyjny Turniej Bilardowy. Celem przeprowadzonej imprezy było przede wszystkim:
• promowanie idei „fair play”
• stworzenie miłej atmosfery mającej wpływ na modelowanie prawidłowych zachowań w relacjach rówieśniczych

Mecze Turnieju odbywały się systemem „każdy z każdym”. Podczas całej imprezy pomiędzy wychowankami panowała świetna atmosfera. Mimo, iż chłopcy toczyli sportową rywalizację nie przeszkodziło im to w akceptowaniu podczas gry przeciwnika i okazywaniu sobie wzajemnego szacunku. Wychowankowie zaprezentowali godną postawę podczas całego Turnieju dbając przy tym o kulturę słowa.
Wszyscy wykazali się dużym zaangażowaniem w sportową rywalizację, a końcowa klasyfikacja Turnieju przedstawia się następująco:
• I miejsce – Szymon G.
• II miejsce – Krystian S.
• III miejsce – Alan K.
Wszystkim serdecznie gratulujemy!