Internatowy Wakacyjny Turniej Unihokeja

W lipcu 2018 roku w naszej Placówce odbył się Internatowy Wakacyjny Turniej Unihokeja. Celem przeprowadzonej imprezy było:
• promowanie idei „sport to zdrowie” oraz „fair play”
• eliminowanie napięć emocjonalnych poprzez aktywność fizyczną
• wdrożenie wychowanków do przestrzeganie obowiązujących reguł gry

W imprezie wzięli udział wychowankowie podzieleni na cztery drużyny, każda licząca po trzech zawodników. Mecze Turnieju rozgrywane były systemem każdy z każdym. Podczas rozgrywek wychowankowie zachowywali się właściwie i wykazywali się dużym zaangażowaniem w sportową rywalizację.
Klasyfikacja końcowa Turnieju przedstawia się następująco:
• I miejsce – Oskar N., Krystian P., Dominik D.
• II miejsce – Alan K., Gzowani Z., Igor W.
• III miejsce – Bartek Z., Mateusz S., Jan P.

Wszyscy uczestnicy imprezy byli bardzo zdyscyplinowani, przestrzegali obowiązujących przepisów gry i bawili się przy tym znakomicie.
Uczestnikom oraz zwycięzcom serdecznie gratulujemy!