?JAK KARNAWAŁ, TO KARNAWAŁ…”

Miesiąc styczeń jest tradycyjnie miesiącem zabaw karnawałowych. Taką też zabawę zorganizowali w dniu 28 stycznia członkowie Klubu Osób Niepełnosprawnych ?Tęczowe Motyle?, na którą zostaliśmy zaproszeni. W wyjściu uczestniczyło 5 wychowanków i 3 opiekunów.

Miejscem spotkania była sala w Domu Uzdrowienia Chorych. Oprócz nas gośćmi były również dzieci ze świetlicy środowiskowej działającej przy Szkole Podstawowej nr 13. Zabawa ta w swych założeniach miała pobudzić do czynnego udziału wszystkich uczestników.

Sprzyjała temu różnorodność przygotowanych propozycji takich jak konkursy, zabawy ruchowe i tańce. Klub stał się po raz kolejny miejscem bardzo udanej integracji tak zróżnicowanych środowisk.

Oprawę fotograficzną zapewnił p. Edward Szymankiewicz.