,,JAK ROZSĄDNIE GOSPODAROWAĆ SWOIMI PIENIĘDZMI” – projekt : Bankowcy dla Edukacji Finansowej Dzieci i Młodzieży ,, BAKCYL”

Po raz trzeci w szkole przeprowadzono spotkanie edukacyjne poświęcone finansom w ramach  ogólnopolskiego  projektu Bankowcy dla Edukacji Finansowej Dzieci i Młodzieży ,,BAKCYL”.  Zajęcia prowadziła wolontariuszka Wanda Draczyńska  – pracownik bankowy. W spotkaniu uczestniczyło 19 wychowanków z różnych klas.  Projekt jest pomysłem na edukowanie nastolatków i przekazywanie im przez pracowników bankowych praktycznej wiedzy dotyczącej ekonomii, finansów, bankowości, cyberbezpieczeństwa  i obrotu bezgotówkowego. Wszystko po to, aby ułatwić  świadomy i pomyślny start w dorosłe życie.

Dzięki udziałowi w ciekawej, interaktywnej lekcji BAKCYLA  wychowankowie nie tylko wzbogacili swoją wiedzę o finansach, lecz także dowiedzieli się , jak mądrze decydować o sobie.

Lekcja uczyła podstawowych zasad  prawidłowego budżetowania, w tym planowania i kontroli wydatków osobistych. Wprowadziła  uczniów w świat codziennych finansów osobistych. Zarządzanie pieniędzmi dotyczy każdego z nas. Warto więc  wiedzieć, skąd biorą się nasze pieniądze (dochód) i na co je wydajemy (wydatki).

Wychowankowie nauczyli się:

 • rozpoznać, jaki duży wpływ na finanse mają codzienne decyzje,
 • rozróżniać przychody i wydatki w codziennym życiu,
 • rozumieć znaczenie oszczędności i korzyści, jakie płyną z systematycznego oszczędzania,
 • rozumieć potrzebę tworzenia funduszu bezpieczeństwa na tzw. czarną godzinę,
 • mieć świadomość ryzyka związanego z inwestycjami oraz konieczną ostrożność w stosunku do ofert podejrzanych.

Główne zagadnienia:

 • wyjaśnienie na przykładach znaczenia dobrego zarządzania finansami  osobistymi,
 • przedstawienie, czym są dochody/wpływy,
 • opis, czym są wydatki/koszty i ich podział na stałe opłaty stałe, zmienne oraz opcjonalne,
 • wyjaśnienie pojęć nadwyżki i deficytu w budżecie, z pokazaniem ich zalet i zagrożeń,
 • wyjaśnienie pojęcia  funduszu bezpieczeństwa: definicja, zastosowanie i rekomendacje,
 • uświadomienie naciągaczy i piramid finansowych,
 • wskazanie źródeł  informacji dla bezpieczeństwa korzystania z produktów finansowych.