KONCERT PROFILAKTYCZNY GABRIELA FLESZARA

Dnia 15.10.2015 w Miejskim Ośrodku Kultury ośmiu wychowanków wraz z opiekunami uczestniczyło w koncercie profilaktycznym Gabriela Fleszara. Koncert pt. ,,WOLNOŚCI ODDAĆ NIE UMIEM? to suma
obserwacji życia rockowego, aktorskiego i artystycznego. Na podstawie przykładów z życia znanych i nieznanych postaci muzyk uczył kreowania właściwych stosunków międzyludzkich i postaw życiowych, dobrych decyzji i wyborów moralnych, asertywnego mówienia ,,nie?, niezależności w podejmowaniu decyzji, budował wiarę we własną godność i wartość. Muzyk podzielił się z młodzieżą swoimi doświadczeniami i przemyśleniami na temat zagrożeń, przedstawił historie osób ze środowiska artystycznego uzależnionych od alkoholu, narkotyków. Opowieści przeplatane były utworami muzycznymi.

Organizatorzy wyjścia:
M. Kałabuk, A. Kowalska i S. Szczepański