Koncert profilaktyczny pt.„ Nigdy nie daj wmówić sobie, że jesteś przegrany”

Dnia 30 sierpnia 2018 roku w ramach Projektu „ Jedno życie”, którego celem jest  przeciwdziałanie przyczynom przestępczości wśród młodzieży,  odbył się w naszej placówce koncert profilaktyczny pt.„ Nigdy nie daj wmówić sobie, że jesteś przegrany”. Projekt ten jest autorskim artystycznym spotkaniem z młodzieżą opartym na wykładach profilaktycznych i historii życia Piotra Plichty i dodatkowo Doroty Nowakowskiej. Podczas koncertu poruszane były  tematy związane z używkami takimi jak papierosy, narkotyki, dopalacze a głównie koncentrowano się na skutkach, jakie one wywołują – negatywne skutki zdrowotne, agresja, przemoc,  w konsekwencji wejście na drogę przestępstwa.

Pan Piotr Plichta, ps. „ Poison”, opowiadał wychowankom swoją historię, przestrzegał przed niewłaściwymi wyborami i zachęcał do postępowania w zgodzie z własnym sumieniem. Koncert  wzbudził zainteresowanie wśród wychowanków, gdyż był zrealizowany w atrakcyjnej dla nich formie  przekaz muzyczny, jak i  historia życia zostały przedstawione ich językiem przez osobę, która podzieliła się własnym doświadczeniem. Występ pana Piotra Plichty, artysty, który sam niedawno był uzależniony i wyszedł z nałogu, stał się wiarygodnym ostrzeżeniem dla wychowanków przed zażywaniem środków psychoaktywnych.  Spotkania to miało charakter zarówno edukacyjny,  jak i profilaktyczny, i  niewątpliwie przyczyniło się do wzrostu świadomości wychowanków dotyczącej szkodliwości zażywania środków psychoaktywnych oraz do wzmocnienia przekonania, że nigdy nie jest za późno,  aby zmienić swoje życie.

Koncert odbył się w naszej placówce dzięki współpracy z Miejskim Centrum Wspierania Rodziny w Głogowie.

Projekt „ Jedno życie” współfinansowany jest ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Ministerstwo Sprawiedliwości.