KONKURS PLASTYCZNY NA WYKONANIE GAZETKI OKOLICZNOŚCIOWEJ „100-lecie ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI”

W tygodniu poprzedzającym Święto Niepodległości internat naszej Placówki zmienił barwy – rejony poszczególnych grup wychowawczych zrobiły się biało-czerwone. Wszystko za sprawą konkursu plastycznego zorganizowanego przez wychowawcę internatu w ramach świętowania jubileuszowej rocznicy odzyskania niepodległości.

Pod koniec października 2018 roku wychowawca ogłosił konkurs plastyczny dla wychowanków na wykonanie gazetki okolicznościowej upamiętniającej 100-lecie Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Zapoznał podopiecznych z regulaminem konkursu oraz przekazał istotne informacje dotyczące techniki i terminu na wykonanie prac. Wychowankowie wszystkich grup wychowawczych bardzo chętnie zaangażowali się w przygotowanie gazetek okolicznościowych.

Najważniejszym celem przeprowadzenia konkursu było godne upamiętnienie 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości, ale przede wszystkim wyposażenie wychowanków w wiedzę historyczną na temat najważniejszego polskiego Święta. Dzięki dodatkowym dekoracjom w poszczególnych grupach wychowawczych w formie plakatów edukacyjnych, wychowankowie mieli także okazję samodzielnie pogłębiać swoją wiedzę na temat genezy Odzyskania przez Polskę Niepodległości, jakże istotną dla upowszechniania ogólnej wiedzy historycznej oraz kształtowania w młodych ludziach postaw patriotycznych. Równie istotnym celem konkursu było wdrażanie wychowanków do samokształcenia i rozbudzania własnych zainteresowań i uzdolnień plastycznych. Poprzez zorganizowanie takiej formy rywalizacji grupowej zachęciliśmy wychowanków do twórczego i pomysłowego działania oraz pokazaliśmy im ciekawą formę spędzenia czasu wolnego.

Wykonane prace stały na bardzo wysokim poziomie i dlatego organizator konkursu zdecydował o nagrodzeniu nagrodami rzeczowymi wszystkich wychowanków najbardziej zaangażowanych w prace przy konkursie. Nasi podopieczni otrzymali piękne koszulki z patriotycznymi emblematami – z emblematami Orła Białego w koronie i napisem „POLSKA”. Wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie gratulujemy!