KONKURSU WIEDZY O PRAWACH I OBOWIĄZKACH WYCHOWANKA ZPiSdN W GŁOGOWIE – 9/2019

Edukacja w zakresie obowiązujących w naszej Placówce przepisów prawnych i postanowień regulaminowych jest bardzo ważnym aspektem pracy internatu. Mając powyższe na uwadze, na początku nowego roku szkolnego 2019/2020, wychowawca internatu zorganizował „Konkurs wiedzy o prawach i obowiązkach wychowanka Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Głogowie” i zaangażował do niego wychowanków wszystkich czterech grup wychowawczych aktualnie funkcjonujących w naszej Placówce.

Celem kształcącym konkursu postawionym przez organizatora było podniesienie umiejętności wychowanków w zakresie właściwego, świadomego i odpowiedzialnego stosowania poznanych regulacji prawnych.

W konkursie udział wzięli niemalże wszyscy nasi podopieczni, którzy mieli okazję skonfrontować swoją wiedzę z wiedzą kolegów. Całe przedsięwzięcie konkursowe składało się z dwóch etapów. W pierwszej kolejności odbyły się eliminacje grupowe, które wychowawca przeprowadził we wszystkich grupach wychowawczych. Podstawowym kryterium awansu uczestnika do kolejnej fazy konkursu było zdobycie co najmniej 26 punktów. Do drugiego, finałowego etapu, zakwalifikowało się 7 wychowanków reprezentujących trzy grupy wychowawcze. Finał główny zmagań konkursowych został przeprowadzony w stołówce internatu i zgromadził zarówno samych uczestników, jak i wielu kibiców.

Konkurs przebiegał w spokojnej atmosferze. Uczestnicy wykazali się wysokim poziomem zdyscyplinowania i zaangażowania w jego merytoryczną treść. Wszyscy wychowankowie, którzy zakwalifikowali się do II finałowego etapu zostali nagrodzeni wnioskami pochwalnymi, a liderzy konkursu, chłopcy którzy zdobyli największą ilość punktów, otrzymali nagrody.

 

Wszystkim uczestnikom, a szczególnie zwycięzcom serdecznie gratulujemy !!!