KONKURSU WIEDZY O PRAWACH I OBOWIĄZKACH WYCHOWANKA ZPiSdN W GŁOGOWIE – 9/2020

W pierwszym miesiącu nowego roku szkolnego 2019/2020 w ramach pracy internatu zorganizowaliśmy „Konkurs wiedzy o prawach i obowiązkach wychowanka Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Głogowie”. W związku z tym, że edukacja w zakresie obowiązujących w naszej Placówce przepisów prawnych i postanowień regulaminowych jest bardzo ważnym aspektem pracy internatu, do konkursu zaangażowaliśmy wychowanków wszystkich grup aktualnie funkcjonujących w Zakładzie. Celem kształcącym konkursu postawionym przez organizatora było podniesienie umiejętności wychowanków w zakresie świadomego i odpowiedzialnego stosowania poznanych regulacji prawnych. W konkursie wzięli udział niemalże wszyscy nasi podopieczni, którzy mieli okazję skonfrontować swoją wiedzę z wiedzą kolegów.

Zmagania konkursowe składały się z dwóch etapów. W pierwszej kolejności odbyły się eliminacje grupowe, które wychowawca przeprowadził osobno we wszystkich grupach wychowawczych. Podstawowym kryterium awansu uczestnika do kolejnej fazy konkursu było zdobycie co najmniej 25 punktów. Do drugiego, finałowego etapu, zakwalifikowało się 5 wychowanków reprezentujących trzy grupy wychowawcze. Finał główny konkursu został przeprowadzony w stołówce internatu i zgromadził zarówno samych uczestników, jak i obserwatorów/kibiców.

Konkurs przebiegał w spokojnej atmosferze, a jego uczestnicy wykazali się wysokim poziomem zaangażowania w jego merytoryczną treść.

Wszystkim uczestnikom, a szczególnie zwycięzcom serdecznie gratulujemy !