KONKURSU WIEDZY O PRAWACH I OBOWIĄZKACH WYCHOWANKA ZPiSdN W GŁOGOWIE

Na początku nowego roku szkolnego 2018/2019 wychowawca internatu zorganizował konkurs wiedzy o prawach i obowiązkach wychowanka Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Głogowie. Edukacja w zakresie obowiązujących w Placówce przepisów prawnych i postanowień regulaminowych jest bardzo ważnym aspektem pracy internatu. Mając powyższe na uwadze do konkursu wychowawca zaangażował wychowanków wszystkich czterech grup wychowawczych aktualnie funkcjonujących w naszej Placówce. W konkursie udział wzięli niemalże wszyscy nasi podopieczni, którzy mieli okazję skonfrontować swoją wiedzę z wiedzą kolegów. Celem poznawczym konkursu postawionym przez organizatora było podniesienie umiejętności wychowanków w zakresie właściwego stosowania poznanych regulacji prawnych.

Konkurs składał się z dwóch etapów. W pierwszym z nich odbyły się eliminacje grupowe, które wychowawca przeprowadził we wszystkich grupach wychowawczych. Podstawowym kryterium awansu uczestnika do kolejnej fazy konkursu było zdobycie co najmniej 35 punktów. Do drugiego, finałowego etapu, zakwalifikowało się 6 wychowanków reprezentujących trzy grupy wychowawcze. Finał główny zmagań konkursowych został przeprowadzony w stołówce internatu i zgromadził zarówno samych uczestników, jak i wielu kibiców.
Cały Konkurs przebiegał w spokojnej atmosferze, a uczestnicy wykazali się wysokim poziomem zdyscyplinowania i zaangażowania w jego merytoryczną treść. Wszyscy wychowankowie, którzy zakwalifikowali się do II finałowego etapu zostali nagrodzeni wnioskami pochwalnymi, a liderzy konkursu, chłopcy którzy zdobyli największą ilość punktów, otrzymali nagrody rzeczowe.
Mamy nadzieję, że cel kształcący jaki postawił sobie wychowawca–organizator konkursu tj. to aby nasi podopieczni świadomie i odpowiedzialnie stosowali poznane regulacje prawne i postanowienia regulaminowe, zostanie osiągnięty i efekty będą widoczne już w najbliższej przyszłości.

Wszystkim uczestnikom, a szczególnie zwycięzcom serdecznie gratulujemy !!!

Dyplom