KONKURSU WIEDZY OGÓLNEJ O PRAWIE

W dniu 19.03.2018r. w internacie naszej Placówki odbył się Konkurs Wiedzy Ogólnej o Prawie. Konkurs zaadresowany był do wychowanków wszystkich grup wychowawczych. Dwa tygodnie przed konkursem chłopcy otrzymali materiały stanowiące podstawę programową, która zawierała wszystkie informacje w obszarze obejmującym temat konkursu.

Laureatami konkursu zostali:
1.Sebastian Ż.
2.Jan P.
3.Emil A.
4.Krzysztof Z.
W zależności od zajętych miejsc uczestnicy otrzymali ustalone nagrody pieniężne.
Zmagania konkursowe odbyły się w spokojnej i przyjaznej atmosferze.