KULINARIA W SZKOLE

Od grudnia 2018 roku w szkole rozpoczęła działalność pracownia kulinarna. Zajęcia prowadziły nauczycielki : Marta Kałabuk i Ewa Romanowicz. Wszyscy wychowankowie mogli zgłosić chęć udziału w zajęciach, jednak pierwszeństwo mieli uczniowie z najwyższą oceną zachowania oraz poprawnie wywiązujący się z obowiązków szkolnych. Chłopcy mogli z okazji swoich urodzin lub imienin przyrządzić tort, deser lub inne danie i zaprosić na poczęstunek gości.

W zajęciach, które odbywały się od grudnia do czerwca  brało udział 12 wychowanków, niektórzy po kilka razy. Odbyło się 16 spotkań ( ok. 64 godziny lekcyjne).

Przeprowadzone działania miały aspekt wychowawczy, organizacyjny, prozdrowotny i profilaktyczny. Uczniowie wzbogacali swoją wiedzę na temat właściwego odżywiania się, kształcili praktyczne umiejętności kulinarne, które niezbędne są w dorosłym życiu m.in. bezpiecznego posługiwania się sprzętem gospodarstwa domowego, uczenie się racjonalnego i ekonomicznego gospodarowania produktami, kształtowanie umiejętności pracy w grupie, budowania wspólnoty. Nieustannie przypominane były zasady „savoir vivre” i kształtowany nawyk kulturalnego zachowania się przy stole. Ważnym i jednym z podstawowych celów zajęć kulinarnych było poznanie zasad zdrowego żywienia oraz umiejętność przygotowywania posiłków wedle tych właśnie zasad. Ciekawym doświadczeniem było odkrywanie tradycyjnych, prostych potraw w zupełnie nowej odsłonie. Każdy z uczestników zajęć, oprócz nabywania podstawowych umiejętności miał również okazję wykazać się talentem kulinarnym. Dla niektórych, zajęcia te, były początkiem kulinarnych zainteresowań, a zainteresowanie, które przeradza się w pasję może również stać się sposobem na życie.