Lekcja wiedzy o administracji rządowej i samorządowej w województwie prowadzona przez pracowników KANCELARII SEJMIKU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Nowy Rok 2020 rozpoczęliśmy edukacją wiedzy o administracji rządowej i samorządowej w województwie dolnośląskim.

W dniu 08.01.2020r. piętnastu wychowanków  aktywnie uczestniczyło w  dwugodzinnej lekcji, którą po raz pierwszy  prowadzili na terenie naszego zakładu przedstawiciele KANCELARII SEJMIKU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO: Dyrektor Kancelarii Sejmiku Województwa Dolnośląskiego – Wojciech Okrutny oraz pracownik Sekretariatu Sejmiku – Tomasz Juskowiak.

 Program zajęć stanowił odpowiedź na potrzeby poszerzenia bądź uzupełnienia wiedzy z zakresu wiedzy o społeczeństwie. Obejmował m.in. zagadnienia:

– historia kształtowania się Samorządu Województwa,

– zakres kompetencji i działania Wojewody, Marszałka Województwa i Przewodniczącego Sejmiku Województwa,

– działania Samorządu Województwa (Sejmiku, Zarządu Województwa oraz Urzędu Marszałkowskiego),

– przebieg sesji Sejmiku Województwa,

– komisje oraz kluby Sejmiku,

– symbole władzy oraz nagrody Samorządu Województwa.

Wychowankowie pomimo, iż pochodzą z różnych stron naszego kraju, żywo interesowali się aktualnymi sprawami województwa, które stanowi przecież dla nich tylko  tymczasowe miejsce pobytu. Niemniej z zaciekawieniem słuchali jego historii i zadawali wiele pytań. Atrakcją były insygnia województwa, które Panowie przywieźli z sobą. Uczniowie wykonywali sobie  zdjęcia z łańcuchami Przewodniczącego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego i Marszałka Województwa Dolnośląskiego. Wszyscy podziwiali każdy łańcuch składający się z 9 ogniw z herbami księstw i 9 ogniw z godłem roty księcia Henryka Brodatego.

Lekcja na wysokim szczeblu nie tylko na długo pozostanie w pamięci jako miły akcent pobytu w zakładzie, ale  przyczyni się również  do osiągnięcia wyższej  punktacji na egzaminie ósmoklasisty.