Międzynarodowy Dzień Liczby Pi

14 marca przypada Międzynarodowy Dzień Liczby Pi. Obchody tego święta zapoczątkowali Amerykanie w 1988 r. Podczas lekcji matematyki uczniowie naszej szkoły mogli obejrzeć film wyjaśniający skąd wzięła się liczba Pi i czym ona jest. Następnie przeprowadzili eksperyment naukowy – zmierzyli obwody i średnice przyniesionych przez siebie przedmiotów o przekroju koła, a następnie obliczyli ich iloraz. Okazało się, że wszyscy uczniowie otrzymali wynik bliski liczbie 3, czyli właśnie liczbie Pi  3,141592…

W ramach tego święta zorganizowany był dla wszystkich uczniów szkoły :

  • konkurs na zapamiętanie najdłuższego rozwinięcia liczby Pi;
  • konkurs „π – wyrazy”  czyli takie, w których jest ukryte pi  (np. pieniądz, pieszy, opieka). Uczniowie w określonym czasie (6 min.) wypisują wyrazy- zwycięża ten, który wypisze ich jak najwięcej;

Na zajęciach kulinarnych uPiekliśmy Pi- ciasto.

Cel główny:  Uświadomienie i urzeczywistnienie istoty praktycznego zastosowania liczby PI.

Cele szczegółowe:

  • Kształcenie umiejętności praktycznego wykorzystania matematyki,
  • Przygotowanie do wykorzystywania i zdobywania wiedzy z matematyki w warunkach zbliżonych do przyszłej pracy zawodowej,
  • Kształtowanie umiejętności pracy w grupie i nawiązywania kontaktów interpersonalnych,
  • Rozbudzanie wyobraźni, inspirowanie kreatywności, rozwiązywanie w sposób twórczy problemów i zadań,
  • Przygotowanie do publicznych wystąpień i autoprezentacji,
  • Podnoszenie umiejętności poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł,
  • Wyrobienie w uczniach przekonania, że szkoła jest miejscem gdzie można jednocześnie uczyć się i bawić.