“MOJA FAZA. NIE! DLA DOPALACZY”

Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Głogowie realizuje program profilaktyczny “MOJA FAZA. NIE! DLA DOPALACZY”

Od 1 lutego 2016 r. rozpoczynamy drugą edycję programu profilaktycznego “MOJA FAZA. NIE! DLA DOPALACZY”.

Głównym celem przedsięwzięcia jest realizacja programu profilaktyki uniwersalnej z elementami profilaktyki selektywnej. Poprzez nasze działania chcemy zminimalizować wśród uczniów ryzykowne zachowania prowadzące do zażywania substancji psychoaktywnych, w tym tzw. “dopalaczy” oraz zaopatrzyć młodzież w rzetelną wiedzę o wszystkich konsekwencjach “eksperymentowania” z tymi substancjami.

Kontakt “naszych” wychowanków z młodzieżą , dzielenie się swoimi doświadczeniami, przeżyciami i rozterkami ma pozwolić im bardziej obiektywnie i krytycznie podejść do własnego uzależnienia, odnaleźć przyczyny jego powstania, dostrzec i przeanalizować negatywne skutki oraz podjąć decyzję odnośnie swojej przyszłości i walki “o siebie”. Program został objęty patronatem honorowym Ministra Sprawiedliwości oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Koordynatorami przedsięwzięcia są: Marta Kałabuk, Jarosław Komisarek i Marcin Wojciechowski.

Logo akcji