MONTAŻ W INTERNACIE ZPISDN W GŁOGOWIE Z OKAZJI DNIA FLAGI I ŚWIĘTA KONSTYTUCJI 3 MAJA

Kończy się miesiąc maj, w którym przygotowaliśmy kilka projektów mających na celu zwrócenie uwagi wychowanków na ważne patriotyczne święta oraz kształtowanie u naszych podopiecznych patriotyzmu i szacunku dla tradycji. Wykorzystując materiały wyszukane w internecie kierownik internatu przygotował z wychowankami montaż ścienny dotyczący tematyki polskich barw narodowych, patriotyzmu, szacunku do flagi i do symboli narodowych. W internacie zrobiło się biało-czerwono. Święta które chcieliśmy uczcić to 2 maja czyli DZIEŃ FLAGI oraz 3 maja czyli ŚWIĘTO KONSTYTUCJI 3 MAJA.

Polskie barwy narodowe jako nieliczne w świecie mają pochodzenie heraldyczne. Wywodzą się z barw herbu Królestwa Polskiego i herbu Wielkiego Księstwa Litewskiego. Barwy biała i czerwona zostały po raz pierwszy uznane za narodowe 3 maja 1792 roku w pierwszą rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. Formalnie zostały przyjęte jako kolory państwa polskiego przez Sejm Królestwa Polskiego w 1831 roku w czasie powstania listopadowego.

Dzień Flagi RP jako święto obchodzony jest od 2004 roku i w ten dzień organizowane są liczne różnorodne akcje patriotyczne, które przypominają o biało-czerwonych barwach narodowych. Tak też i było w internacie. Przygotowanie montażu ściennego to już kolejne przedsięwzięcie w ramach pracy internatu poprzez które staraliśmy się włączyć wychowanków we wspólne świętowanie obchodów patriotycznych świąt, świąt w ważnych dla Polski i Polaków. Wprowadzając naszych podopiecznych w świat wartości, w tym ofiarności, patriotyzmu i szacunku dla tradycji, mamy nadzieję, że wskażemy im wzorce postępowań i umożliwimy budowanie właściwych relacji społecznych w przyszłości.