NARODOWE CZYTANIE 2019 – wycieczka do MOK

Jak corocznie, w zakładzie organizujemy czytanie wybitnych utworów literackich wybranych przez Prezydenta spośród 100 propozycji. Uczniowie biorą udział w uroczystościach organizowanych w różnych miejscach w mieście. W tym roku   ogólnopolska akcja Narodowego Czytania w placówce rozpoczęła się wyjściem  kilku wychowanków do Miejskiego Ośrodka Kultury w Głogowie, gdzie uczestniczyli w gali literacko – muzycznej organizowanej w ramach ogólnopolskiej akcji Narodowego Czytania. Wybrane nowele czytali znani głogowianie,  dyrektorzy instytucji kultury, aktor,  bibliotekarze, dowódca jednostki wojskowej, a także osoby z Urzędu Miejskiego  w Głogowie. Uroczystość uświetnił recital poezji śpiewanej Justyny Szafran.

Organizatorem akcji była Miejska Biblioteka Publiczna im. Galla Anonima w Głogowie, a współorganizatorami wydarzenia: Klub Batalionowy 4 Batalionu Inżynieryjnego, Głogowskie Stowarzyszenie Literackie, Miejski Ośrodek Kultury w Głogowie.

Wychowankowie poznawali polskie nowele, utrwalali nawyki kulturalnego zachowania się w miejscach publicznych.