NARODOWE ŚWIĘTO ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

W dniu 8 listopada bieżącego roku w szkole, o symbolicznej godzinie 11:11 miało miejsce uroczyste odśpiewanie „Mazurka Dąbrowskiego” przez uczniów klas VIII i obecnych nauczycieli. Był to odzew na przeprowadzoną w całej Polsce akcję „Szkoła do hymnu ”.  W akcji tej wzięło udział ponad 4 mln uczniów i ponad 400 tys. nauczycieli z przeszło 20 tys.    szkół w Polsce i za granicą.  Przedsięwzięcie to jest wspólną inicjatywą  Ministra Edukacji Narodowej oraz Rady Dzieci i Młodzieży.  Po odśpiewaniu hymnu uczniowie obejrzeli  prezentację „Rocznica Odzyskania Niepodległości”.