NIE ŚMIECIMY, SPRZĄTAMY, ZMIENIAMY

W dniach 20-22 IX 2019r. jak co roku we wrześniu odbyła się akcja Sprzątania Świata. Wychowankowie naszej placówki przyłączając się do niej również wnieśli swój mały wkład.

Nauczyciele- wychowawcy wyszli wraz z uczniami na tereny zielone, aby je  uprzątnąć i zadbać o estetyczny wygląd. Ogłoszona została też zbiórka surowców wtórnych, nakrętek,  zużytych baterii i elektrośmieci.  Do skupu oddaliśmy 450 kg makulatury.  Nakrętki od butelek  zostaną przekazane na cel charytatywny.

Na lekcjach biologii i godzinach wychowawczych odbyły się pogadanki  i prezentacje filmów edukacyjnych na temat recyklingu oraz zmiany myślenia i postaw na rzecz ochrony środowiska naturalnego . W tym roku tematem wiodącym Sprzątania Świata było hasło: NIE ŚMIECIMY, SPRZĄTAMY, ZMIENIAMY.

Najbardziej zaangażowani w akcję Sprzątania Świata byli uczniowie klasy Ib szkoły branżowej.