Ogłoszenie nr 533809-N-2020 z dnia 2020-04-23 r.

Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Głogowie: Remont kuchni oraz malowanie pomieszczeń magazynowych i sypialni na grupach wychowawczych w Zakładzie Poprawczym i Schronisku dla Nieletnich w Głogowie
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Ogłoszenie do pobrania tutaj

pliki do ogłoszenia do pobrania tutaj

termin składania ofert 07.05.2020

termin otwarcia ofert 07.05.2020 godzina 10:00

szczegóły otwarcia ofert w siwz w rozdziale 14