Ogłoszenie nr 538229-N-2020 z dnia 2020-05-08 r.

Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Głogowie: Remont kuchni oraz malowanie pomieszczeń magazynowych i sypialni na grupach wychowawczych w Zakładzie Poprawczym i Schronisku dla Nieletnich w Głogowie
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
termin składania ofert: 22.05.2020
termin otwarcia ofert: 22.05.2020 godzina 10:00

szczegóły otwarcia ofert siwz rozdział 14

ogłoszenie do pobrania tutaj
pliki do ogłoszenia do pobrania tutaj