Ogłoszenie o naborze

Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Głogowie ogłasza

nabór na stanowisko pracy – pielęgniarka 0,5 etatu

Wymagane wykształcenie:

– kierunkowe

Wymagane dokumenty:

– życiorys (CV) zawierający dokładne dane adresowe wraz z numerem telefonu,

– list motywacyjny,

– dokumenty stwierdzające wymagane wykształcenie,

– dokumenty zawierające dane o uprzednim zatrudnieniu,

– aktualne zaświadczenie o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki,

– oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacji.

Wymagane dokumenty należy składać w sekretariacie Zakładu lub przesłać listownie na adres:

Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Głogowie

ul. Obrońców Pokoju 19

67-200 Głogów

Z dopiskiem na kopercie „Nabór na stanowisko pielęgniarki” do dnia 31.03.2019 r.