Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę i montaż stolarki okiennej w budynku internatu w Zakładzie Poprawczym i Schronisku dla Nieletnich w Głogowie.

Zamówienie nie podlega przepisom Pzp

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

Termin składania ofert: 15.03.2019 r. do godz. 10.00

Pliki do pobrania:

1. Zapytanie ofertowe

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

3. Opis zamówienia

4. Zał. nr 2 do SIWZ

5. Zał. nr 3 do SIWZ

6. Formularz ofertowy

7. Zał. nr 5 do SIWZ

8. Zał. nr 6 do SIWZ

9. Umowa – Projekt