OSIĄGNIĘCIA LITERACKIE WYCHOWANKÓW ZAKŁADU POPRAWCZEGO I SCHRONISKA DLA NIELETNICH W GŁOGOWIE:

Rok 2016:

 • II miejsce w XIV Ogólnopolskim Konkursie Literackim ,,Ścieżki mojego świata? w kategorii: Teksty prozą (za pracę ,,Mimo wszystko – Baster”).

Rok 2015:

 • I miejsce w XIII Ogólnopolskim Konkursie Literackim ,,Ścieżki mojego świata” w kategorii: Teksty prozą (za pracę ,,Koperta”). Praca opublikowana w Ostrołęckim Roczniku Literackim ,,Przydroża” 2015.

Rok 2014:

 • II miejsce w XII Ogólnopolskim Konkursie Literackim ,,Ścieżki mojego świata” w kategorii: Teksty prozą (za pracę ,,Moja droga do”).
 • III miejsce w XII Ogólnopolskim Konkursie Literackim ,,Ścieżki mojego świata” w kategorii: Teksty prozą (za pracę ,,Cygańska dusza”).
 • Wyróżnienie w XII Ogólnopolskim Konkursie Literackim ,,Ścieżki mojego świata”(za pracę ,,Kłótnie”).
 • Wyróżnienie w XII Ogólnopolskim Konkursie Literackim,, Ścieżki mojego świata”(za pracę ,,Kocham życie”).

      Rok 2013:

 • I miejsce w VII Wielkim Głogowskim Dyktandzie zorganizowanym z okazji Dnia Języka Ojczystego – w kategorii gimnazjalistów.
 • II miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Literackim ,,Ścieżki mojego świata” w kategorii: Teksty poetyckie ( za zbiór wierszy ,,Tęsknota marzeń”).
 • II miejsce w konkursie literackim organizowanym przez Departament Wykonania Orzeczeń i Probacji w Ministerstwie Sprawiedliwości realizowanym w ramach projektu ,,Poprawa wizerunku i odbioru społecznego młodzieży z zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich” pt. ,,Zmieniam świat – zmieniam siebie” (za pracę ,,Historia z życia dziecka wzięta”).
 • III miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Literackim ,,Ścieżki mojego świata” w kategorii: Teksty prozą ( za pracę ,,Decyzja mojego życia”).
 • Wyróżnienie w I Programie Polskiego Radia w konkursie plastycznym ,,Choinki Jedynki” ( ,,Kolorowe święta”).
 • Wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Literackim ,,Ścieżki mojego świata” w kategorii: Teksty prozą (za pracę ,,Życie po życiu”).
 • Wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Literackim ,,Ścieżki mojego świata” w kategorii: Teksty prozą (za pracę ,,Historia z życia wzięta”).

Rok 2012:

 • II miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Literackim ,,Ścieżki Mojego Świata” w kategorii: Teksty prozą (za pracę ,,Wstęp do mojego życia”).

      Rok 2011:

 • Wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Literackim ,,Ścieżki mojego świata” w kategorii: Teksty dramatyczne (za pracę ,,Myślę, więc kimś będę, bo to mi pomaga”).

      Rok 2009:

 • Wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Literackim ,,Ścieżki mojego świata” w kategorii: Teksty poetyckie ( ,,Nasza miłość”).

      Rok 2008:

 • Wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Literackim ,,Ścieżki mojego świata” w kategorii: Teksty poetyckie ( za zbiór wierszy ,,Czwarta nad ranem”).
 • Wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Literackim ,,Ścieżki mojego świata” w kategorii: Teksty poetyckie (za zbiór wierszy ,,Miłość”).

      Rok 2006:

 • III miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Literackim ,,Ścieżki mojego świata” w kategorii : Teksty poetyckie (za wiersze ,,List do Pana Boga cz. II”.
 • Wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Literackim ,,Ścieżki mojego świata” w kategorii: Teksty prozą (za pracę ,,Ścieżki mojego świata”).