„ Pamiętamy i dbamy o groby zmarłych”

W miesiącu październiku bieżącego roku w szkole był realizowany projekt edukacyjny „ Pamiętamy i dbamy o groby zmarłych” związany ze Świętem Zmarłych. W projekcie udział wzięli uczniowie klas drugich szkoły branżowej.

 

Głównym celem było kultywowanie polskich tradycji oraz kształtowanie postaw prospołecznych wśród wychowanków Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Głogowie. Cały miesiąc uczniowie pod opieką nauczycieli realizowali przydzielone zadania.

Na cmentarzu przy ul.Legnickiej w Głogowie wybrano sześć najbardziej zaniedbanych grobów dzieci, których pochówek był na przełomie lat 70 i 80 ub. wieku. We współpracy z Głogowskim Domem Pogrzebowym cztery groby zostały zidentyfikowane, na krzyżach zamontowano tabliczki z imieniem, nazwiskiem i datami pochowanych osób. Groby tym samym przestały być bezimienne. W październiku zaniedbane groby zostały odchwaszczone   i uporządkowane,  osadzono wykonane przez wychowanków  na warsztatach szkolnych białe ramki i krzyże. Następnie groby zostały udekorowane przez uczniów wykonanymi stroikami oraz zakupionymi zniczami. Zapalono światła na znak pamięci.

Podczas realizacji projektu uczniowie dzielili się spostrzeżeniami i refleksjami. Mieli poczucie wykonania pożytecznych i godnych uznania prac, często nie oczekując nic w zamian. Była też sposobność kształtowania postaw poszanowania miejsc pamięci, uczuć,  ale też podstawowych zasad zachowania się na cmentarzu oraz temat do rozmów o śmierci, przemijaniu i niepisanym obowiązku dbałości o pamięć tych, którzy odeszli.

 

W projekcie udział wzięli nauczyciele zawodu: Piotr Żyta i Grzegorz Frąckowiak

Opiekun projektu: Ewa Romanowicz, nauczycielka