PODSUMOWANIE DZIAŁALNOŚCI KOŁA KULINARNEGO

Zajęcia koła kulinarnego  rozpoczęły się dnia 06 września 2019 roku i były odpowiedzią na nieustannie zgłaszane zapotrzebowanie rozwijania zainteresowań wychowanków oraz poszukiwaniem nowych ciekawych, innowacyjnych form pracy resocjalizacyjnej. Prowadzone były przez nauczycielki : Martę Kałabuk i Ewę Romanowicz w wymiarze 2 godzin w tygodniu, w przygotowanej na I piętrze budynku szkoły kuchni.

W zajęciach w I semestrze wzięło udział łącznie 29 wychowanków, niektórzy po kilka razy. Odbyły się 24 spotkania. 

W zajęciach w II semestrze wzięło udział łącznie 21 wychowanków. Odbyło się 19 spotkań. 

W ciągu roku szkolnego w zajęciach kółka kulinarnego wzięło udział 32 wychowanków.

Od tego jak i co jemy, zależy prawidłowe funkcjonowanie organizmu, a to z kolei jest gwarancją zachowania dobrego zdrowia tak fizycznego, jak i psychicznego. Krzewienie wśród młodzieży zdrowych nawyków żywieniowych oraz przywrócenie znaczenia estetyki serwowania potraw i kultury ich spożywania jest w dzisiejszych, skomercjalizowanychi zautomatyzowanych warunkach, gdzie wszystko, włącznie z jedzeniem , musi odbywać się szybko, nie tylko korzystne, ale przede wszystkim konieczne. Działalność koła kulinarnego jest jedną z prób uświadomienia tego młodzieży, a w naszej placówce jest elementem resocjalizacji wychowanków oraz wpisuje się ponadto w realizowany program wychowawczo-profilaktyczny szkoły.

Zajęcia są atrakcyjne i cieszą się dużym zainteresowaniem ze strony wychowanków. Wielu zmienia swoje nieodpowiednie zachowania i stara się dobrze wywiązywać z obowiązków, aby móc uczestniczyć w szkolnym gotowaniu. Każdy z uczestników zajęć, oprócz nabywania podstawowych umiejętności ma również okazję wykazać się talentem kulinarnym. Dla niektórych, zajęcia te, były początkiem kulinarnych zainteresowań, a zainteresowanie, które przeradza się w pasję może również stać się sposobem na życie.

Cel główny: Resocjalizacja poprzez rozwijanie zainteresowań kulinarnych oraz wyposażenie w praktyczne umiejętności kulinarne i motywowanie młodzieży do dbałości o przestrzeganie zasad zdrowego odżywiania  i samodzielnego przygotowywania potraw.

Cele szczegółowe:

 • wdrażanie do przestrzegania zasad higieny w kuchni i przy stole,
 • zapoznanie z zasadami zdrowego doboru produktów żywieniowych w codziennej diecie,
 • rozwijanie umiejętności kulinarnych,
 • rozwijanie umiejętności w zakresie estetyki serwowania potraw,
 • uświadamianie wpływu właściwej atmosfery podczas spożywania posiłków na ich przyswajanie,
 • rozbudzanie ciekawości i otwartości na kuchnie innych narodów,
 • poznawanie kulinariów regionów pochodzenia wychowanków

TEMATYKA I WYMIAR ZAJĘĆ W  I SEMESTRZE:

 1. Zasady higieny, bhp i ppoż. w kuchni………………………………………………….……….2 godz.
 2. Piramida żywieniowa i tabele wartości odżywczych na przykładzie deseru………4 godz.
 3. Zioła, kwiaty i chwasty w garnku …………………………………………….………………….2 godz.
 4. Savoir vivre przy stole pięknie nakrytym i zastawionym………………………..….….2 godz.
 5. Potrawy świąteczne w naszych domach………………………………………………………..6 godz.
 6. „Gdy widzę słodycze, to kwiczę…” (słodko, nie znaczy niezdrowo)………………..10 godz.
 7. Walentynkowa kolacja dla dwojga (kulinarne afrodyzjaki) ……… ………………..…2 godz.
 8. Fast foody- domowe i zdrowe ………………………………………………………..………..….6 godz.
 9. Sałatkowe szaleństwa………………………………………………………………….………….…..8 godz.
 10. Kuchnia naszych sąsiadów i nie tylko……………………..……………………………………4 godz.

Razem:     48 godzin

TEMATYKA I WYMIAR ZAJĘĆ W  II SEMESTRZE:

 1. Piramida żywieniowa i tabele wartości odżywczych na przykładzie deseru……..…2 godz.
 2. Savoir vivre przy stole pięknie nakrytym i zastawionym…………………………..….…2 godz.
 3. Potrawy świąteczne w naszych domach………………………………………………………….2 godz.
 4. „Gdy widzę słodycze, to kwiczę…” (słodko, nie znaczy niezdrowo)….………………..4 godz.
 5. Walentynkowa kolacja dla dwojga (kulinarne afrodyzjaki) …………..………………….2 godz.
 6. Fast foody- domowe i zdrowe ………………………………………………………..………….….4 godz.
 7. Sałatkowe szaleństwa………………………………………………………………….…………..……6 godz.
 8. Kuchnia naszych sąsiadów i nie tylko……………………..………………………………………8 godz.
 9. 9.Przygotowujemy piknik……………………………………………………………………..………6 godz.
 10. 10.Zaprawy zimowe-jak zakisić ogórki? ………………………………………………………..2 godz.

Razem:     38 godzin