PORZĄDKOWANIE TERENU WOKÓŁ POMNIKA PODZIEMIA NIEPODLEGŁOŚCIOWEGO

W ramach działań internatu, poprzez które staraliśmy się włączyć wychowanków we wspólne świętowanie obchodów stulecia odzyskania niepodległości, było także wyjście z naszymi podopiecznymi na prace porządkowe przy Pomniku Podziemia Niepodległościowego w Głogowie.

Wyjście zorganizowane zostało przez wychowawcę internatu w ramach współpracy ze Stowarzyszeniem Patriotyczny Głogów. W związku ze zbliżającym się świętem 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości zostaliśmy poproszeni przez członków SPG o pomoc w uporządkowaniu terenu przy ścieżce edukacyjnej wokół popiersi Żołnierzy Wyklętych oraz przy Pomniku Podziemia Niepodległościowego. Skwer Niepodległościowy w Głogowie, na którym wykonaliśmy prace porządkowe, był budowany etapami przez kilka ostatnich lat i powstał w ramach Budżetu Obywatelskiego, który został poparty podpisami tysięcy głogowian. Nasze zaangażowanie w utrzymanie w należytym porządku tego terenu było zatem doskonałą okazją na podkreślenie pozytywnego wizerunku wychowanków i naszej Placówki w oczach mieszkańców Głogowa.

Wychowankowie wykonywali prace porządkowe polegające na grabieniu liści, zamiataniu i usuwaniu gałęzi z ciągów komunikacyjnych przy Skwerze. Po zakończeniu prac porządkowych wspólnie zapaliliśmy znicze, a dodatkowo wychowankowie złożyli przy Pomniku drewnianą tabliczkę upamiętniającą Święto Niepodległości, którą samodzielnie wykonali wcześniej w warsztatach szkolnych.

Całe przedsięwzięcie zorganizowane zostało w celu kształtowania u wychowanków aktywności w życiu społecznym poprzez ich obywatelskie zaangażowanie. Była to doskonała okazja do czynnego zaangażowania naszych podopiecznych do godnego upamiętnienia tego szczególnego czasu w ramach obchodów jubileuszowej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.