PRACE WYCHOWANKÓW NA RZECZ PARAFII W JAKUBOWIE W RAMACH PRZYGOTOWANIA DO UROCZYSTOŚCI BIERZMOWANIA

W dniu 23.10.2017r. wychowankowie naszego zakładu pod opieką wychowawcy internatu po raz drugi wyjechali do parafii rzymsko-katolickiej w Jakubowie, aby pomóc w przygotowaniach do uroczystości bierzmowania, w której sami będą uczestniczyć.

Na prośbę księdza proboszcza chłopcy wykonali dalszy ciąg rozpoczętych wcześniej prac na terenach przylegających do kościoła i plebani. Porządkowali tereny zielone oraz przygotowywali kościół do uroczystości związanej z wizytą Biskupa .

Chłopcy z dużym zaangażowaniem wykonywali przydzielone im zadania oraz wyrażali swoje zadowolenie z możliwości uczestniczenia w tego typu przedsięwzięciu. Wyrazili również gotowość do dalszego uczestnictwa w tego typu zadaniach na rzecz parafii.

Ksiądz proboszcz bardzo podziękował za naszą pomoc. Pochlebnie wyrażał się o wychowankach oraz postawie, jaką prezentowali podczas pobytu w parafii.