Program ?Twórczy wolontariat?- wykorzystanie technik plastycznych w procesie resocjalizacji.

Program ?Twórczy wolontariat?- wykorzystanie technik plastycznych w procesie resocjalizacji.

Cele Programu:

  • rozwijanie uzdolnień i zainteresowań twórczych,
  • nabywanie nowych umiejętności poprzez poznawanie różnych technik i form plastycznych,
  • prowadzenie zajęć artystycznych przez wychowanków,
  • kształtowanie pozytywnych postaw społecznych,
  • zapoznanie z ideą wolontariatu,
  • poprawa wizerunku wychowanków zakładu w środowisku lokalnym.

W ramach programu  wychowankowie prowadzą zajęcia artystyczne dla różnych grup odbiorców, zarówno na terenie zakładu, jak i w środowisku lokalnym. Na początku realizacji programu wychowankowie biorą udział w zajęciach edukacyjnych, w których mają możliwość rozwinąć swój potencjał twórczy. Poznają następujące techniki i formy plastyczne t.j.: decoupage, quilling, filc, masa solna, origami, ceramika i garncarstwo. Wychowankowie zostają również wyposażeni w wiedzę z zakresu komunikacji, autoprezentacji i obowiązujących norm zachowań społecznych. Doskonalą też umiejętności dzielenia się swoją wiedzą i umiejętnościami z zakresu technik plastycznych z innymi.

Następnym etapem jest nabywanie przez wychowanków wiedzy o wolontariacie.

Po nawiązaniu współpracy z lokalnymi instytucjami i organizacjami wychowankowie pod opieką pedagoga-terapeuty Aliny Kowalskiej, psychologa zakładu Magdaleny Musiał oraz wychowawcy Sebastiana Szczepańskiego przeprowadzają zajęcia podczas imprez masowych w mieście, na terenie szkół, bibliotek oraz  w naszej placówce ucząc różnych technik i form plastycznych. Wychowankowie pracując z różnymi grupami odbiorców uwrażliwiają się na ich potrzeby i chętnie pomagają, szczególnie osobom chorym oraz osobom z niepełnosprawnościami. Program realizowany jest od roku szkolnego 2012/2013.