PRZYCHODZI NA ŚWIAT DZIECKO… SPOTKANIE Z PIELĘGNIARKĄ ŚRODOWISKOWĄ W RAMACH REALIZACJI V EDYCJI PROJEKTU ,,BĘDĘ KOCHANYM I KOCHAJĄCYM TATĄ”

W dniu 04  października  2017 roku odbyło się    w  zakładzie spotkanie z pielęgniarką środowiskową – p. Małgorzatą  Burbą. To kontynuacja  dwuetapowego projektu  ,,Będę kochanym i kochającym tatą” ,   jego V edycja.

Projekt jest realizowany od 2012 roku. Z każdą nową edycją ulega doskonaleniu i modyfikacji pod kątem zapotrzebowań uczniów, możliwości organizacyjnych  i dostosowuje się do wymagań wychowanków. W tym roku szkolnym projekt został rozszerzony o sprawy seksualności młodych ojców. Warsztaty w tym zakresie będzie prowadził p. Grzegorz Frąckowiak. Planuje się również skorzystać ze współpracy księdza, aby wychowankowie mogli poznać szerokie spektrum tej sprawy z różnych punktów widzenia.

Obecnie przy projekcie będzie więc pracowało czworo stałych nauczycieli z ZPiSdN w Głogowie (dwie panie ze szkoły  i dwóch panów z warsztatów),   trzy osoby z zewnątrz  (pielęgniarka środowiskowa, prawnik, pracownik MOPS-u) oraz zapraszani goście z różnych stron kraju, w różny sposób związani z tematyką ojcostwa.

Pierwsza edycja projektu bazowała na ćwiczeniach z lalką przekazaną w formie darowizny. Wszystkie akcesoria dla niemowlaka, sprzęt do transportu,  meble, zabawki, ubranka   pozyskano od darczyńców.

Kolejne edycje odbywają  się już z zastosowaniem symulatora niemowlęcia RealCare Baby II zakupionego za pieniądze uzyskane z fundacji BZWBK.

W projekcie w roku szkolnym 2017/2018 uczestniczy 6 wychowanków.

Na spotkaniu pielęgniarka środowiskowa  omówiła  i  demonstrowała przy pomocy wychowanków sposoby postępowania z noworodkiem od pierwszych dni jego życia.

Wychowankowie chętnie przewijali lalkę, ubierali, wykonywali czynności przy karmieniu,  właściwym podnoszeniu, zabawianiu, usypianiu, kąpieli oraz wkładaniu do łóżeczka.

Uczyli się również postępowania w sytuacji zagrożenia życia dziecka podczas bezdechu, zakrztuszenia.

Zadawali  wiele pytań.

Na spotkaniu uczniowie dowiedzieli się:

– jak przygotować się do przyjścia dziecka (umeblowanie pokoju, ubranka, podstawowy sprzęt służący do pielęgnacji noworodka),

– od kiedy opiekę nad noworodkiem przejmują ośrodki podstawowej opieki medycznej,

– o podstawowych szczepieniach, badaniach kontrolnych u lekarza POZ,

– jakie są częste niedomagania i choroby wieku niemowlęcego, jak im zapobiegać, jak leczyć domowymi sposobami, kiedy bezwzględnie należy szukać pomocy medycznej,

– poznali prawidłowe sposoby postępowania z niemowlęciem przy karmieniu, przewijaniu, ubieraniu, codziennej higienie, spacerach, usypianiu.

Aby zainteresować wszystkich uczniów zakładu projektem  i uświadamianiem  im roli ojca, do jakiej dorastają,  zorganizowano fotograficzną ekspozycję przebiegu spotkania.