RADCA PRAWNY NA TEMAT PRAW OJCA W RODZINIE

4 spotkanie  V EDYCJI PROJEKTU

,,Będę kochanym i kochającym tatą”.

  W dniu 11 grudnia 2017roku uczestnicy, sympatycy  i opiekunowie projektu ,,Będę kochanym i kochającym tatą” spotkali się z radcą prawnym w celu poznania i pogłębienia wiadomości na temat prawa rodzinnego. Wychowankowie byli zainteresowani również swoimi sytuacjami, na co otrzymali obszerne odpowiedzi.

Prawnik wyjaśniał  wątpliwości a w szczególności:

 

– od kiedy dziecko posiada osobowość prawną,

– wiek rodziców, kiedy mogą być uznani za osoby dorosłe,

–  uznanie dziecka, bądź zaprzeczenie ojcostwa, uzyskanie, utrata praw rodzicielskich,

– alimenty – wysokość,  formy regulowania alimentów,

– różnego typu świadczenia pieniężne przysługujące dziecku, sposoby i formy ich dochodzenia,

– aktualności w prawie rodzinnym.