ROWEROWA WYCIECZKA KRAJOZNAWCZO-HISTORYCZNA


 

W ramach kontynuacji cyklicznych imprez historycznych czy sportowo-rekreacyjnych, które cieszą się dużym zainteresowaniem wśród wychowanków, podczas tegorocznych wakacji wychowawca internatu zorganizował rowerową wycieczkę krajoznawczo-historyczną.

Wycieczka nastawiona była na pokazanie chłopcom, że rower to wspaniały sposób na podniesienie sprawności fizycznej oraz na bardzo ciekawe zagospodarowanie czasu wolnego, które można wykorzystać na zdobycie w niestandardowy sposób wiedzy historycznej.

Jak zawsze w przypadku wycieczek rowerowych organizowanych w ramach pracy internatu celem wyjazdu było zapoznanie wychowanków ze środowiskiem przyrodniczym i geograficznym okolic Głogowa przy jednoczesnym propagowaniu wśród naszych podopiecznych aktywności ruchowej. Tym razem wychowawca miał jeszcze jeden cel – wzbudzenie u wychowanków zainteresowania historią dotyczącą okolic Głogowa.

Trasa wycieczki obejmowała historyczne atrakcje okolic Głogowa. Wychowankowie mieli okazję zwiedzić opuszczoną kaplicę we Wróblinie Głogowskim, pałac i kompleks folwarczny w Brzegu Głogowskim oraz na wpół-opuszczoną wieś Żukowice. Historyczny charakter zajęć pokrywał się z zainteresowaniami wychowanków dzięki czemu byli aktywni, dociekliwi wiedzy i otwarci na nią. Obecność w tych interesujących budowlach i widok ich upadającej świetności wzbudził w wychowankach żywe zainteresowanie historią oraz chęć odnalezienia starodawnych fotografii i informacji dotyczących tych miejsc. Wycieczka zakończyła się spacerem po wzgórzach Górkowa dzięki czemu wychowankowie mieli też okazję obejrzeć  panoramę miasta Głogowa. Zobaczyć mogli także tor motokrosowy i pobliski poligon wojskowy.

Wycieczka przebiegała w życzliwej atmosferze, a jej uczestnikom dostarczyła wielu pozytywnych wrażeń i ciekawych informacji.