“Serce Głogowa”-udział w akcji charytatywnej

W sobotę 7 listopada nastąpiło uroczyste uruchomienie „Serca Głogowa” – metalowego kosza na nakrętki, który został wykonany na warsztatach szkolnych w naszej placówce. Dzięki postawieniu takiego kosza w mieście wszyscy mieszkańcy będą mogli przyczynić się do czynienia dobra na rzecz osób chorych, potrzebujących pomocy. Zebrane nakrętki będą

przekazywane do skupu, a otrzymana za nie gotówka wpłacana będzie na konto Fundacji  „Siepomaga”.

Podczas uroczystości liderka stowarzyszenia w Głogowie pani Beata Sroka w ciepłych słowach podziękowała za włączenie się do akcji:

„Chcielibyśmy jeszcze raz bardzo podziękować naszemu Panu Prezydentowi Głogowa Rafaelowi Rokaszewiczowi za umożliwienie i wskazanie cudownego miejsca na postawienia kosza, Panu Dyrektorowi Zakładu Poprawczego Jarosławowi Komisarkowi, Panu Kierownikowi Warsztatów Szkolnych Wojciechowi Nowakowi oraz Pani Marcie Kałabuk wychowawczyni ,od której wszystko się zaczęło, a w szczególności wspaniałym, zdolnym chłopcom, wychowankom zakładu, że przyjęli nasze zlecenie i charytatywnie pod opieką nauczycieli zawodu podjęli się wykonaniu tego przepięknego kosza.”

Obecnie nakrętki zbierane są na rzecz chorej Lilianki. Dziewczynka ma 2 latka i urodziła się z niezwykle niespotykaną wadą jaką jest obustronny niedorozwój kości udowych. W Polsce nikt z lekarzy nie potrafił jej pomóc, więc rodzina szukała pomocy na całym świecie i trafiła na wybitnego lekarza z USA, który podjął się zoperowania jej nóżek.

W naszej placówce również zorganizowaliśmy akcję zbierania nakrętek. Włączyli się do niej wychowankowie i pracownicy – uzbieraliśmy ponad 100 kg, które zostały przekazane rodzicom Lilianki.