SPOTKANIE W INTERNACIE ZAKŁADU W RAMACH PROGRAMU PROFILAKTYCZNEGO „SKAZANY NA WOLNOŚĆ.”

W internacie naszej Placówki odbyło się spotkanie w ramach programu profilaktycznego „Skazany na wolność”. Program realizowany jest przez fundację „Brama” z  Opola, a jego odbiorcami są osoby przebywające w zakładach karnych, zakładach poprawczych, ośrodkach wychowawczych i terapeutycznych. Projekt jest wspófinansowany ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości i ma na celu ułatwienie powrotu do społeczeństwa osobom skazanym, szczególnie młodym, borykającym się z problemami uzależnienia od alkoholu, narkotyków, hazardu i przemocy.

 

Twórcy programu wyszli z założenia, że nic nie pociąga bardziej niż przykład. Proste moralizowanie nie jest najlepszym sposobem wspierania więźniów i młodocianych przebywających w zakładach poprawczych czy ośrodkach wychowawczych. Jednym z najmocniej oddziałujących na ludzi środkiem wychowawczym jest natomiast dobry przykład i taki dobry przykład dają właśnie organizatorzy projektu. Prowadzącymi projekt są bowiem osoby, które same w przeszłości borykały się z problemami uzależnienia oraz miały przeszłość kryminalną. Teraz, bazując na swoim życiowym doświadczeniu i wiedzy fachowców, prowadzący projekt starają się pomagać więźniom i nieletnim przebywającym w zakładach poprawczych radzić sobie z uzależnieniami i przygotować się do życia na wolności, tak aby nie wracali już do zakładów i mogli zacząć nowe życie.

 

Spotkanie, które odbyło się w internacie naszej Placówki, składało się z dwóch części. W pierwszej części przedstawione zostały świadectwa osób, które przebyły drogę walki z nałogami i w przeszłości odbywały karę pozbawienia wolności. Przedstawione zostały autentyczne świadectwa osób, które już na etapie odbywania kary pozbawienia wolności zaczęły zmieniać swoje życie lub odpowiednio wczesna zmiana uchroniła je przed przestępczą przyszłością. Prelegenci przedstawili naszym wychowankom w jaki sposób, jeszcze podczas odbywania kary pozbawienia wolności, można zacząć zmieniać swoje życie i zacząć pracować na lepszą przyszłość. W drugiej części projektu odbył się koncert rapera, który od trzech lat jest trzeźwy i kształtuje wartościowe postawy wśród więźniów i nieletnich w zakładach poprawczych, dla których hip-hop i rap stanową bardzo bliski gatunek muzyczny.

Na koniec spotkania nasi wychowankowie otrzymali płyty CD z muzyką hip-hop z dobrym przekazem oraz książki o tematyce uzależnieniowej i materiały informacyjne związane z samym projektem.

 

Projekt spotkał się z bardzo pozytywnym odbiorem ze strony naszych wychowanków. Chłopcy byli pozytywnie zaskoczeni formą i treścią całego przedsięwzięcia. Projekt niesie ze sobą mocną siłę przekazu i pozytywną energię.  Takie wydarzenia i wyjątkowi ludzie, którzy w nich uczestniczą, mają istotny wpływ na proces resocjalizacji naszych podopiecznych. Prowadzący projekt są dobrym wzorcem nie tylko dla naszych podopiecznych => Poprzez swoje działania dają wszystkim słuchaczom nadzieję na zdrowie, samorealizację, rozwój talentów oraz motywację do przemiany, na którą nigdy nie jest za późno. Takim właśnie przesłaniem zakończyliśmy to ciekawe przedsięwzięcie w internacie naszej Placówki.