SPOTKANIE Z PRAWNIKIEM W RAMACH PROGRAMU EDUKACYJNEGO „ Będę kochanym i kochającym tatą”

W dniu 22.11.2018r. w ZPiSdN w Głogowie odbyło się spotkanie wychowanków z prawnikiem w  ramach programu edukacyjnego „ Będę kochającym i kochanym tatą”. Program od 5 lat edukuje uczniów w zakresie przepisów prawnych, z jakimi mogą się spotkać młodzi ojcowie.

Tematem spotkania było omówienie i przedstawienie zagadnień prawnych  związanych ze wczesnym ojcostwem, założeniem rodziny i wynikającymi z tego powodu  obowiązkami i prawami.

Prowadząca spotkanie pani mecenas  po zakończonym spotkaniu wysoko oceniła zaangażowanie i podejście do tematu spotkania oraz aktywność wychowanków głogowskiego ZPiSdN.

Program corocznie cieszy się  dużą popularnością.  Co roku także prowądzący projekt nauczyciele Maria Ciosek, Marta Kałabuk, Piotr Burba  wprowadzają nowe treści i informacje oraz rozwiązania, co przyczynia się do jego wiodącej pozycji wśród zainteresowanych wychowanków uczestniczących w projekcie.